Category: Văn hay lớp 9

Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trong bài đồng chí của Chính Hữu: Đêm nay rừng hoang sương muối…

Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trong bài đồng chí của Chính Hữu “Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo” Đồng chí – Chính Hữu. Bài làm Chính Hữu là một nhà thơ được biết đến với tác phẩm Đồng chí, ba