Category: Văn hay lớp 8

Thuyết minh về tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh về tỉnh Hà Tĩnh Bài làm Tỉnh Hà Tĩnh được thiết lập năm Tân Mão, niên hiệu Minh Mệnh thứ 12 năm 1831. Nói đến Hà Tĩnh là nói đến một bức tranh thu nhỏ của dải đất miền Trung nói riêng và nước Việt nói chung. Tựa lưng vào dãy Trường Sơn

Thuyết minh về tỉnh Điện Biên

Thuyết minh về tỉnh Điện Biên Bài làm Cái tên Điện Biên đã có từ rất sớm, từ năm 1841, do vua Thiệu Trị đặt. Lí giải cái tên này thì “Điện” có nghĩa là vững chãi, “Biên” là vùng biên giới, biên ải. “Điện Biên” có nghĩa là miền biên cương vững chãi của

Thuyết minh về tỉnh Hải Dương

Thuyết minh về tỉnh Hải Dương Bài làm Cái tên Hải Dương có từ năm 1469. Sở dĩ nó được gọi như vậy bởi Hải Dương nằm ở phía đông kinh thành Thăng Long, cũng là hướng mặt trời mọc. Hải Dương vì thế mà có nghĩa là ánh mặt trời biển Đông hay ánh