Category: Văn hay lớp 6

Tả con gấu trong vườn thú

Tả con gấu trong vườn thú Bài làm Không vào vườn thủ thì thôi, đã vào vườn thủ, không ai là không đi xem những con gấu. Đó là những con vật đáng sợ nhưng trông lại rất hiền lành, để thương. Chuồng gấu ở Thảo Cấm Viên thành phố được xây sâu xuống đất,