Nghị luận về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài làm Trong thơ ca trung đại nói riêng và thơ ca Việt Nam nói chung, hình ảnh ánh trăng đã trở thành một nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thơ, nhà văn tạo nên các tác phẩm nghệ thuật. Là một