Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên mùa xuân trong đoạn thơ Cảnh ngày xuân trích Truyện Kiều

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên mùa xuân trong cảnh ngày xuân trong đoạn thơ Cảnh ngày xuân trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Truyện Kiều là một tác phẩm thiên tài của Nguyễn Du, tác phẩm ấy đã chứng minh được giá trị của mình qua sức sống đến ngày nay.