Kể lại việc em góp phần bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường tới trường

Kể lại việc em góp phần bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường tới trường Bài làm 1 Trên đường đi học tới trường của em có rất nhiều loài cây, nhưng loài cây mà em yêu thích nhất chính là hai hàng cây hoa Chiều Tím mới được trồng cách đây vài ngày.